The Rockin' Pots

Sedan i januari 2015 driver Jämtlands Musikskola ideellt, med uppbackning av Östersunds näringsliv en kör (The Rockin Pots) för de asylsökande på flyktingförläggningen i Grytan utanför Östersund. Vi gör detta för att vi vill bidra till en bättre integration och bättre fysisk och psykisk hälsa för de boende på förläggningen. Körsång är vetenskapligt bevisad friskvård och att det fungerar har vi fått bekräftat. Flera deltagare har berättat att de slutat med sömntabletter och antidepressiva mediciner sedan de börjat sjunga med oss och det känns såklart helt fantastiskt.

Vi vill även bidra till att de asylsökande lär sig svenska språket fortare. Därför sjunger vi mestadels på svenska och väljer medvetet låtar som innehåller bra ord att kunna som t.ex. Tomas Ledins ”Vi är på gång” som innehåller veckans alla dagar. För att öka integrationen har vi även valt att ibland slå samman kören i Grytan med våra andra tre körer med svenska sångare. Vi har övat tillsammans och även uppträtt tillsammans. Detta har lett till fantastiska möten som bygger broar och skapar nya vänskaper. Dessa möten har varit oerhört betydelsefulla för såväl de asylsökande som våra svenska sångare och absolut bidragit till en bättre integration.

Kören drivs tillsammans med Hej främling! och leds av professionella körledare.

Om ni vill veta mer om kören och vårt integrationsarbete tveka inte att kontakta oss på telefon 070-595 64 99 eller via mail på info@jamtlandsmusikskola.se

Vill du ha mer information eller boka kören? Gå in på www.therockinpots.se