The Rockin' Pots

Sedan i januari 2015 driver Jämtlands Musikskola ideellt integrationskörerna “The Rockin Pots”. Initiativtagarna Jonas och Rosmari Hagström gör detta för att bidra till en bättre integration och bättre fysisk och psykisk hälsa för nyanlända och etablerade svenskar. Körsång är vetenskapligt bevisad friskvård och att det fungerar har vi fått bekräftat. Flera deltagare har berättat att de slutat med sömntabletter och antidepressiva mediciner sedan de börjat sjunga med kören och det känns såklart helt fantastiskt.

The Rockin Pots vill även bidra till att de asylsökande lär sig svenska språket fortare. Därför sjunger kören mestadels på svenska och väljer medvetet låtar som innehåller bra ord att kunna som t.ex. Tomas Ledins ”Vi är på gång” som innehåller veckans alla dagar. Att förenas genom sången har lett till goda samtal och fantastiska möten som bygger broar och skapar nya vänskaper. Dessa möten har varit oerhört betydelsefulla för såväl de asylsökande som våra svenska sångare och absolut bidragit till en bättre integration.

Kören drivs tillsammans med Hej främling! och leds av professionella körledare.

Om ni vill veta mer om kören och The Rockin Pots integrationsarbete så tveka inte att kontakta oss på telefon 070-595 64 99 eller via mail på info@jamtlandsmusikskola.se.

Vill du ha mer information eller boka kören? Gå in på www.therockinpots.se