Hej hjälte!

Vår förening är verksam tack vare många människors olika insatser och engagemang, stort som smått. Det är så oerhört många som sluter upp bakom vår filosofi och ger av sin tid eller andra resurser. Idag vill vi lyfta en av dessa!

Namn: Jon Söder
Bor: Östersund
Yrke: Samordnare civilsamhälle och integration i Östersunds kommun

Har du alltid bott i Östersund?
- Nej. Uppväxt i Sveg och har sen bott i Texas, Linköping, Trondheim och Gävle. Har dock bott här sen 2005.

Vad gör du för att må bra?
- Alltså, det är ju massor. Men att jag cykelpendlar till jobbet och lyssnar samtidigt på poddar eller ljudböcker tycker jag ger bra daglig påfyllning till både kropp och själ. Sen tror jag att jag är ganska bra på att fascineras av tidens växlingar. Sent igårkväll tog jag ett kort på huset eftersom det var ljust och syrénen blommade och spåren av barnens lek på gården fortfarande var framme. Idag påminde mig Facebook om att jag gjort samma sak för fyra år sedan

Hur kom du i kontakt med Hej främling!?
- Jag har ju beundrat er på avstånd sen länge. Men i jobbet var det när jag fick nuvarande tjänst och jag försökte få en bild av alla frivilligorganisationer som på ett eller annat sätt jobbar med integration.

Hur tänker du kring att en kommun kan samarbeta med ideell sektor?
- Att det är en fantastisk möjlighet, särskilt här i Östersund där så många gör så mycket. Vi är bra på olika saker, kommunen och civilsamhället. Men det är otroligt viktigt att vi förstår varandras möjligheter och begränsningar. Vi i kommunen kan ju inte säga åt er ideella vad ni ska göra. Däremot kan vi ju i samtal se att vi har samma bild av olika samhällsutmaningar och hitta vägar att samarbeta om dem som funkar för båda parter. När vi gör det utan allt för strama tyglar kan vi tillsammans skapa ett klimat där det är ok att testa nya idéer och arbetssätt och sen bestämma om det var rätt sätt att jobba vidare. I en snabbt föränderlig värld med nya utmaningar tror jag att ett sånt här samarbete har stora möjligheter att hitta nya framkomliga vägar.

Vad bygger Östersunds kommuns samarbete med Hej främling! på?
- Vi har ett Idéburet offentligt partnerskap (IOP) ihop om ensamkommande ungdomar som hinner bli 18 år innan de får uppehållstillstånd. Våra politiker ville att de skulle få stanna kvar i kommunen istället för att flytta till något av Migrationsverkets boenden. Det skulle ge dem bättre förutsättningar att fortsätta sina gymnasiestudier. Här är det Hej främling! som tillsammans med andra är de som träffar ungdomarna i deras vardag när de inte går i skolan och jobbar med motivation att fortsätta skolan och fortsätta kämpa. Men också informera om och diskutera sånt som är viktigt i den situation man är – kompisskap, samhälle, ekonomi, hälsa asylprocess och återvändandeprocess. Partnerskapet innebär att vi jobbar tätt ihop kring den här utmaningen och har kontakt ofta – ibland flera gånger i veckan. I samarbetet har Hej främling! en metodfrihet kring hur man ska jobba och det även ok att låta effekterna av arbetet komma andra till del vilket har visat sig vara väldigt lyckosamt då många andra än just dessa ungdomarna tagit del av satsningen.

Vad skulle du vilja lyfta som framgångsfaktorer för att kunna skapa ett samhälle utan segregation och ohälsa?
- Att det finns möjligheter att på olika sätt att lära känna andra människor. Att ha någonstans att gå när man känner sig ensam. Att ha tillgång till nätverk som kan hjälpa till och guida en till jobb, bostad och hälsa. Men också att ha ställen där man får utlopp för engagemang och kreativitet. Här är det svenska föreningslivet en viktig framgångsfaktor och anledning till att Sverige kommer högt i så många olika internationella jämförelser. Det är förstås inte hela svaret, men det är otroligt viktigt.

Att det finns många vägar till jobb bostad och fritid förstås. Sen finns det många andra viktiga faktorer och där mynnar det till sist ut i vad man tror på rent politiskt och där har vi alla möjlighet att påverka och prata med våra politiker eller rent av engagera oss själva.

Vad är roligast respektive mest utmanande med det jobb du
har idag?
- Det är roligt att driva både egna och andras koncept och idéer och se dem få kött och blod, men också att kunna vara med och möjliggöra det andra vill göra genom att bidra med kunskap eller kontakter. Mötena med alla drivna och engagerade människor som brinner för att på olika sätt göra Östersund till en bättre plats att leva på är också fantastiska. De får jag dricka kaffe med!

Mest utmanande är kanske att begränsa sig och inte springa på alla bollar samtidigt. Det är så mycket som är spännande att jag gärna blir lite valpaktig.

__________________________

Jon är verkligen en riktig klippa som gör det lätt och lustfyllt för oss att samverka med Östersunds kommun! TACK för att du alltid möter oss med ett leende på läpparna och guidar oss genom dörrar som tidigare känts svåra och skrämmande. Du är en hjälte!

Comment