Företaget Polarbröd värderar hållbarhetsfrågor högt, sociala likväl som ekologiska.  Efter en inspirerande föreläsning av Emma Arnesson, grundare av Hej främling!, var det också självklart att ta steget och ekonomiskt stötta föreningen.

Det är väldigt roligt att se hur man med lokala initiativ, som Hej främling!, verkligen kan göra skillnad för människor, säger Polarbröds VD Karin Bodin.

Polarbröd är ett norrländskt företag som har bakat och sålt bröd i fem generationer. När företaget ställde sig frågan hur de ska göra för att säkra att de kan baka bröd i ytterligare fem generationer så hittade de svaren i ett utökat hållbarhetsarbete. 

Vi jobbar mycket med ekologisk bärkraft genom att arbete mot bland annat hållbara råvaror och fossilfria transporter, säger Karin Bodin. 

Men att arbete med miljöfrågor menar Karin Bodin också är nära kopplat till att arbeta med människan.

Att rädda världen är egentligen att rädda människan, planeten kommer ju att finnas kvar även om inte mänskligheten överlever. Tittar man på miljöproblem med den människocentrerade ansatsen så är det relationer och möten med andra människor som är viktigt, och där är Hej främling!s arbete ett inspirerande initiativ, säger Karin Bodin.

Det var Hej främling!s sätt att angripa det faktum att det kommer många nya människor till Sverige som var en av de avgörande anledningarna till att Polarbröd tillsammans med flera Polfärskt-företag i höstas valde att stötta föreningen med ett gemensamt bidrag på 208 000kr.

Det blir ofta en handfallenhet i samhället kring hur man ska hantera nyanlända, men Emma har en inställning att det är en resurs och glädje i att nya människor kommer hit, hon är väldigt inspirerande och lyckas verkligen förmedla den känslan, säger Karin Bodin och fortsätter

Det är så många som vill engagera sig och hjälpa till och Hej främling! visar att det kan vara enkelt – att till exempel bara ta med en nyanländ ut på promenaden med hunden gör också skillnad. 

Efter den generösa donationen har Polarbröd sökt flera sätt att inkludera Hej främling! och har under våren anlitat Emma som föreläsare vid två tillfällen. Nu tittar företaget på utökade möjligheter till samarbete.

Vi har länge arbetat aktivt med jämställhet inom Polarbröd, men vill börja arbeta med det ur ett bredare mångfaldshetsperspektiv och där räknas nyanlända in, säger Karin Bodin. 

Arbete med mångfald menar hon är en fråga om att överleva som företag. 

Det är genom att bejaka bredden som vi kan säkerställa att vi har rätt kompetens och fattar bra beslut i företaget. Det är i våra olikheter som vi har våra styrkor, säger hon. 

Förhoppningen är att Emmas föreläsningar ska inspirera i arbetet med mångfald i vårt företag och Karin välkomnar alla i processen.

Jag skickade ut ett julbrev till alla anställda där jag berättade om Hej främling!s verksamhet och hoppas att våra medarbetare ska komma med egna idéer till initiativ. Vi tycker helt enkelt att Hej främling!s verksamhet känns väldigt rätt! 

Comment