The Rocking Pots är integrationskören där alla får vara med! Jonas och Rosmari Hagström driver Jämtlands musikskola och för cirka ett år sedan kom Edward från Uganda genom Hej främling! i kontakt med musikskolan för praktik. Det blev ett möte som ledde till en nära vänskap och som tog paret Hagström till Edwards hem, flyktingförläggningen i Grytan. Där väcktes idéen om att starta en integrationskör för att engagera och aktivera de nyanlända.

— Körsång är bra för hälsan och ses som friskvård, i vissa landsting skrivs till och med körsång ut på recept, säger Jonas Hagström. 

Det var givet att de boende i Grytan skulle ges möjligheten att sjunga i kör. 

— Genom att sjunga på Svenska övar de på svenska språket samtidigt som de är aktiva och bygger
nya relationer, säger Jonas. 

Kören startade som en förening som jobbar med integration genom körsång. De jobbar aktivt med fadderskap och inspirerar till att skapa möten mellan svenskar och nyanlända. Det är alltid en ”vanlig” kör som övar på samma repertoar som The Rocking Pots, ibland träffas de och övar tillsammans. 

— Det är då integrationen sker! poängterar Jonas. Nätverksbyggande är lika viktigt i alla situationer,
även för dig och mig, ibland leder det till boende, praktik eller kanske jobb, säger Jonas. 

The Rocking Pots är ett vinnande koncept som paret Hagström vill sprida ut i landet. Under det gångna året har de haft stora framgångar bland annat genom samarbeten med Tomas Ledin, dels under Storsjöyran men också under välgörenhetsgalan Hela Sverige Skramlar! Konceptet börjar bli känt runt om i landet eftersom de fått stor uppmärksamhet i media på både lokal- och riksnivå. Jonas och Rosmari har redan dragit i gång ytterligare en integrationskör i Borlänge.

Arbetet med integrationskören är helt ideellt men trots det uppstår kostnader. De fick 50 000 kr från Östersunds näringsliv för att kunna dra i gång projektet i januari 2015. Behovet, kompetensen och engagemanget finns men de står nu inför ytterligare finansiella utmaningar.

— Vi är hela tiden pressade att få ihop finansiella medel för den närmaste perioden, men för att kunna utveckla konceptet och sprida det vidare behöver vi arbeta mer långsiktigt och hitta en finansieringsform som passar det, säger Jonas. Alla kan engagera sig! Med ett öppet sinne, en gnutta värme och lite medmänsklighet kan man ge mycket. 

— Möten är nyckeln till integration! Ett enkelt sätt att engagera sig på är att ta sig till flyktingförläggningar och träffa och se människorna som bor där. Det ger nya perspektiv och man får insikt i att det faktiskt är människor som bor där. På så sätt suddas fördomar ut och medmänskligheten inom oss väcks till liv, säger Jonas Hagström. 

Text: Maria Månsson

Comment