I ett nytt land, nytt klimat och med en oviss framtid har träningen blivit en välbehövlig energiboost för de boende i Grytan. Friskis&Svettis Östersund är en av de starka krafterna som gör detta möjligt, speciellt för barnen i Grytan och på andra platser för de nyanlända. 

– Fysisk aktivitet och rörelse var mycket av grunden i Hej Främling!s start och det gäller ju även oss. Därför träffade vi Emma för att diskutera idéer vi kunde göra tillsammans, berättar Christina Ravald, som är verksamhetsledare för Friskis&Svettis i Östersund.

Även historiskt har det funnits projekt för att ge utrymme för ökad rörelse hos utvalda grupper av barn, exempelvis de med olika rörelsehinder. Nu blev det nyanlända som blev fokusgrupp, vilket gett ett bra samarbete med skolan i Grytan. En dag i veckan kommer de till Friskis på Frösön. 

– Det är jättekul att se barnen, de älskar det verkligen. Pedagoger och ledare uttrycker samma. 

Extra fina minnen har de från exempelvis den familjedag som anordnades för både familjer i Grytan och Friskis medlemmar. Totalt samlades 75 barn och vuxna för olika aktiviteter där de åt lunch, grillade nere vid vattnet på Frösön och provade olika träningsformer. För Christina och de andra på Friskis har det verkligen gett mersmak.

– Det är en aktuell fråga för oss och vi vill gärna jobba vidare på fler sätt. Vi hoppas att det ska bli en del i vår ordinarie verksamhet och kanske kan vi rekrytera nya ideella ledare och funktionärer via samarbeten med olika flyktingförläggningar. Vi vill vara för alla och strävar efter ökad mångfald i föreningen.  

Även ute i Grytan sker en hel del aktiviteter där Friskis ledare har bjudit på spinning, dans och gym.

– Det har blivit sån kö att de fått köra dubbla spinpass efter varandra. Tacksamheten och glädjen som blir i salen är obeskrivlig!

 

Text: Lars Frank

Comment