Om Befriend

Syfte och mål

Sedan 2017 arbetar vi med unga vuxna i problematiska situationer. Vi har lyckats förflytta individer genom våra hälsoaktiviteter - bli drogfria, fullfölja skola och komma ut i arbete. Vi ser ett behov av att utöka verksamheten till barn och unga. Genom projektet får vi möjlighet att utveckla vårt arbetssätt för att nå båda målgrupperna, barn och unga samt unga vuxna. Det kan behövas anpassning i lösningar och aktiviteter trots att utmaningarna är liknande de unga vuxnas. Projektet ger möjlighet att utveckla en skalbar metod för att ta vårt framgångsrika arbetssätt ut i landet.

Förväntade effekter och resuLtat

Den övergripande målsättningen för projektperioden är en testad, utvecklad och dokumenterad metod. De delmål som vi ser är kopplade till design-thinking-metoden med aktiviteter för:

- informationsinhämtning från målgruppen

- definiering av problemområden

- idégenerering av innehåll

- pilotprojekt för genomförande och testning

- förbättring, förändring och iteration av processen ovan

- dokumentation och handledningsmaterial

Det långsiktiga målet är att implementera metoden i de åtta län där Hej främling! har verksamhet, men även nya län och att sprida internationellt.


Projektet finansieras genom Vinnova - Sociala innovationer.

BeFriend.png

#befriendfestival

Befriendfestivalen är en festival för dig mellan 10-18 år. Vi samlar massor av roliga aktiviteter till stortorget i Östersund onsdagen den 19 juni mellan kl 10-20. Kom och prova på våra gratisaktiviteter som dans, taekwondo, skateboard, grafitti, hiphop och mycket mycket mer eller bara häng med oss vid Urban och fika, spela fotboll med ÖFK-spelare eller testa biljardfotboll.

SCHEMA:

10-20 Café Tingshuset häng på torget
10-20 Surfbukten är på torget med longboards, kickbikes, volleybollnät
10 Fussballturnering
11 Taekwondo
12 FREAKY FEETS: Disco - prova på
13-15 KULTURSKOLAN: Grafittimålning på torget
13-17 BRÄDKLUBBEN: bräda på stortorget
14 FREAKY FEETS: Hiphop - prova på
15-18 ÖFK: spelare lirar fotboll, Fifa och signar autografer
16 Open mic
17 CARLOS: Zumba - prova på
18-19 HIPHOP-LABBET
19-20 DJ-KOLLEKTIVET BAUTA: lirar plattor

Befriendfestival.png

Pressklipp om #befriendfestivalen

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/jamtland/folktat-pa-stortorget-i-ostersund

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=78&artikel=7245676

https://www.op.se/logga-in/festival-pa-stortorget-lockar-unga-till-aktiviteter